ProPole™ Förtöjningsstolpar.
50 år utan bekymmer. Minst!

Nu kan du glömma förtöjningsstolpar av trä som ruttnar, angrips av skeppsmask, slits och behöver bytas ut för dyra pengar med korta intervaller.

Istället väljer du ProPole™ från Alvenius PortLine, tillverkade i stål och ytbehandlade för att göra tjänst i minst 50 år. Gör en kalkyl, så ser du att summan av investering och underhåll blir lägsta tänkbara.

Marknadens effektivaste ytbehandling

ProPole™ är in- och utvändigt behandlade med marknadens effektivaste ytbeläggning, CORROFLO™.

Den är både långtidsverkande och miljöanpassad, och motsvarar kraven för C5-M (ISO 12944) för marin miljö), som är marknadens tuffaste korrosionsklassning.

Utvändigt är ProPole™ belagda med RocShield® – ett 500 µm LDPE-skikt ovanpå CORROFLO™-beläggningen för maximal motståndskraft mot åverkan och slitage.

Adapter för grundare montering

För montering vid grundare förhållanden eller där man träffar på till exempel berg, finns en särskild adapter.

Med adaptern blir den totala ytan mot bottenleran densamma som när ProPole™ monteras utan adapter.

Flera färger. Installationsklar.

ProPole™ kan levereras i olika färger (minimi-order krävs) och har upphängnings- och fästanordningar för tampar och förtöjningsutrustning.

På sikt kan vi leverera toppskydd i olika utföranden, t ex med integrerad solcellsdriven belysning.

Ladda ner en presentationsfolder om ProPole™ som pdf här

Dina ProPole™-kontakter

ProPole™ distribueras i Skandinavien av

Corropro AB

Niklas Selsvik
Mail: info@alveniusportline.se
Tel: 031 – 22 30 90
Mobil: 070 – 979 84 69
Hemsida: www.corropro.se

Alvenius PortLine

Kenneth Färm
Mail: info@alveniusportline.se
Tel: 016 – 16 65 85
Hemsida: www.alvenius.se